top of page

Buurthuis Unik zoekt freelancer/ groene aannemer/ werknemer (20%VTE) 

Opdracht: Coördineren en opvolgen van het Burgerbegrotingsproject 2023
“Samen naar groenblauwe en inclusieve buurtuin Unik”
 
Coördinatie en opvolging
Jouw taak is om samen met het diverse publiek van Unik de binnenkoer en de (buiten)gevels te vergroenen en aan waterrecuperatie te doen.
We hebben in onze plannen eetbaar groen voorzien, mooie groene rustplekken en geveltuinen.  Daarnaast gaan we inzetten op hergebruik van water en infiltratie van regenwater.
Je zorgt voor de coördinatie en opvolging van het project en verliest het participatieve en sociale karakter niet uit het oog.
Je zorgt voor de nodige schriftelijke en mondelinge communicatie en brengt verslag uit naar de medewerkers van het District Antwerpen die de Burgerbegrotingsprojecten opvolgen. Dit gaat over de voortgang in functie van de te behalen ‘mijlpalen’ of ‘resultaten’.
 
Je draagt de verantwoordelijkheid over de besteding en de inzet van de beschikbare middelen en koppelt tijdig over de voortgang van het project terug aan het district Antwerpen.
 
Vóór het einde van 2023 zorg je voor een ecologisch, technisch en sociaal duurzaam onderhoudsplan met een ploeg van (vaste en wisselende) deelnemers en vrijwilligers.
 
Van idee naar technisch ontwerp
Op basis van ideeën, schetsen en het begin van een plan maak je een ontwerp dat uitvoerbaar is en aanvaardbaar is voor District Antwerpen en de eigenaars van het gebouw.  U ontwerpt in nauw overleg met de lopende werking van buurthuis Unik vzw.
Je bent verantwoordelijk voor het technisch uitvoeren van het plan. Contacten leggen, bestekken opvragen, opvolging van de werf en terugkoppeling naar Unik en District Antwerpen behoren tot uw takenpakket.  De technische uitvoerders van dit plan zijn enerzijds professionele aannemers. Anderzijds laten we zoveel mogelijk werken uitvoeren door KOKANDA vzw van partnerorganisatie KOCA (jongeren met autisme onder begeleiding) en overige vrijwilligers, bezoekers en bewoners uit de buurt Brederode-Markgrave.
 
Samenwerken
Voor de verdere uitwerking van het plan zorgt men voor een concreet voorstel dat afgestemd is op de verschillende functies en werkzaamheden van het buurthuis. Een goede samenwerking met de verschillende groepen binnen het buurthuis is van belang. Zoals het samenwerken met de werkgroep Koer, die bestaat uit vrijwilligers en de Stuurgroep van Unik en de algemeen coördinator Karen Maes.
 
Er zijn dus al heel wat helpende handen, maar het zal ook een stuk jouw taak zijn om verder vrijwilligers te werven en in te schakelen voor deze uitvoeringsfasen en voor het toekomstige duurzame beheer en onderhoud.
 
Wij vragen

  • Enthousiasme om met uiteenlopende doelgroepen te werken

  • Aandacht voor kwaliteit

  • Om 8u per week dit project mee te trekken

  • Flexibiliteit: sommige perioden zal de ‘nood en beschikbaarheid’ hoger zijn dan andere perioden

  • Een samenwerker

  • Een spelverdeler

 
Wij bieden

  • Een fijne werkomgeving, ondersteuning door de algemeen coördinator ( heeft hiervoor ruimte in het takenpakket), ondersteuning door de werkgroep en de stuurgroep

  • Een flexibele job

  • Een leuke werksfeer met diverse doelgroepen

  • Richtbarema PC 329 B1C

 

Praktisch
Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op dinsdag 10 januari  naar info@buurthuisunik.com t.a.v. Karen Maes (coördinator Buurthuis Unik). Vermeld duidelijk in je onderwerp ‘administratief onthaalbediende buurthuis’.
Voor meer info kan je terecht bij Karen Maes op 0484 56 09 43  Sollicitatiegesprekken op 17 januari vanaf 16 uur.

bottom of page